01.07.2021

Звіт про курс 2: Моделі ерготерапії

Цей курс зосереджений головним чином на деяких аспектах, які мають на меті прояснити відмінності та взаємозв’язки між теоріями, моделями та системою відліків з точки зору різних авторів ерготерапії. Представлено п’ять моделей, враховуючи передумови їх впровадження, теоретичну та концептуальну організацію та деякі основні аспекти їх застосування: Людина – Довкілля – Професійні результати, від Чарльза Крістіансена та Керолін Баум; Модель людської професії, від Гарі Кільхофнера; Канадська модель професійної ефективності та залучення від CAOT та розроблена Сью Таунсенд та Хелен Полатайко; Кава Модель, від Майкла Івами; Модель професійної ефективності – OPM Australia, Чаппаро К. та Ранка Дж.

Інформація щодо участі в курсі, часу, умов тощо була зрозуміла для всіх учасників курсу до його початку. Коли ми звернемось до реалізації курсу «Моделі трудотерапії», усі учасники позитивно оцінюють зрозумілість та актуальність його змісту. Вони вказують на те, що курс був добре організованим, добре запланованим, достатньо інтерактивним і позитивно оцінили (інтерактивні) завдання під час курсу. Учасники погодилися, що зміст курсу належно відповідає їхньому рівню, але не всі учасники підтвердили, що зміст відповідає їхнім попередньо отриманим знанням. Лднією з можливих причин таких оцінок може бути те, що всі учасники мали великі розбіжності в ппередньо отриманих знаннях. Незважаючи на це, учасники зазначили, що під час курсу отримали нові знання про ерготерапію та останнім розробки у сфері ерготерапії.

Майже чверть учасників стверджують, що зміст курсу не відповідає повсякденній дійсності в Україні. Четверо (з двадцяти одного) учасників не мали реальної думки (ні згодні, ні не згодні). Ми вважаємо, що завданням викладачів є перехід до повсякденної реальності в Україні, щоб зробити зміст курсу доступним для українських студентів. Учасники надзвичайно позитивно оцінили тренера. Вони зауважили, що тренер утримував їхню увагу впродовж цілого курсу та був відкритий до запитань та відгуків. Тренера оцінили як людину з достатніми професійними знаннями та дидактичними навичками для викладання курсу, а також він зміг зробити вдалі переходи від теорії до практики.

Матеріали курсу (програма та презентації) були зрозумілими, учасники вважають наочні матеріали додатковою цінністю курсу. Переважно всі учасники вказали, що мова, яку використовували під час курсу, також була зрозумілою. Лише двоє з двадцяти одного учасника не мали реальної думки з цього приводу (ні згодні, ні не згодні). Ми вважаємо, що деякі учасники воліли б, щоб весь курс проходив українською. Також існує консенсус, що курс був цілісним і мав логічну структуру. Крім того, учасники зазначають, що методи навчання були правильно підібрані та відповідали цілям курсу. Не дивно, що майже всі учасники зазначили, що застосовувані методи навчання та види діяльності надихають їхню власну викладацьку практику. Лише двоє учасників відповіли (ні згодні, ні не згодні). Більш того, двадцять із двадцяти одного учасника (один респондент не мав думки) стверджували, що вони будуть інтегрувати зміст та методи навчання у власну практику.