30.06.2021

Звіт про курс 1: Основи ерготерапії

Курс 1: Основи ерготерапії передусім зосереджені на наступних концепціях. Теорія - це основа практики. Ерготерапевтам потрібна теорія, щоб зрозуміти обсяг практики. Це дає можливість терапевту краще зрозуміти проблеми, виклики, сильні сторони, можливості та обмеження своїх клієнтів. Обмін теоретичними знаннями об’єднує всіх ерготерапевтів у всьому світі. Практика з клієнтами, заснована на теоретичних концепціях, допоможе їм покращити якість своїх послуг та догляду.

У першому розділі цього навчального плану увагу зосереджено на історії, розвитку знань та основній сфері ерготерапії. Історія професії допомагає нам зрозуміти нинішню ситуацію.

У другому розділі увага приділена концепції парадигми, основній сфері ерготерапії та найновішому розумінні "участі".

Професійне міркування як важлива навичка ерготерапевта згадується в третьому розділі.

Розділ четвертий стосується теорії в ерготерапії.

Розділ п'ятий розглядає ерготерапію як науку  - короткий вступ до ерготерапії.

Інформація щодо участі, часу, умов курсу тощо була зрозуміла усім учасникам до початку реалізації курсу . Курс «Основи ерготерапії» позитивно оцінений учасниками, зокрема його зрозумілість та актуальність змісту. Вони вказують на те, що курс був добре організованим, їм подобається як  курс було запроектовано, вважають його достатньо інтерактивним (зокрема учасники високо оцінили (інтерактивні) завдання в ході курсу).

Учасники погодились, що зміст курсу був належним до їхнього рівня, але не всі погодилися, що він відпвідав рівню попередньо здобутих ними знань. Причиною такої оцінки може бути велика різниця наявних знань учасників до початку курсу. Попри це учасники зазначили, що здобули нові знання/відомості у ході реалізації курсу.

Деякі учасники не погодилися з тим, що курс приділяв увагу останнім подіям у сфері трудотерапії, а троє з дев’ятнадцяти учасників вважають, що зміст курсу не відповідає повсякденній реальності в Україні. Ми вважаємо, що завданням викладачів є перехід до повсякденної реальності в Україні, щоб зробити зміст курсу доступним для українських студентів. Учасники надзвичайно позитивно оцінили тренера. Вони зауважили, що тренер міг утримувати їхню увагу під час курсу та був відкритий до запитань та відгуків. Тренер розглядається як людина з достатніми професійними знаннями та дидактичними навичками, необхідними для викладання курсу; відзначили також гарні переходи від теорії до практики.

Матеріали курсу (програма та презентації) були зрозумілими. Учасники розглянули наочні матеріали як додаткову цінність курсу. Переважно всі учасники вказали, що мова, яку використовували під час курсу, також була зрозумілою. Лише троє з дев’ятнадцяти учасників не мали реальної думки з цього приводу (ні погоджуються, ні не згодні). Ми вважаємо, що деякі учасники воліли б, щоб весь курс проходив українською. Також існує консенсус, що курс був цілісним і мав логічну структуру. Крім того, учасники зазначають, що методи навчання були правильно підібрані та відповідали цілям курсу. Крім того всі учасники беззаперечно зазначили, що прикладні методи навчання та види діяльності надихають їх для ведення власної педагогічної практики і що вони інтегрують зміст та методи навчання та діяльність у власній практиці.