11.11.2020

Нова професія – ерготерапевт

Поняття «ерготерапія» або «occupational therapy» або заняттєве терапія з'явилось ще  на початку ХХ століття, але ерготерапія як окрема спеціальність сформувалась після Другої світової війни, коли з’явилась велика кількість людей працездатного віку  з інвалідністю внаслідок бойових дій, потребуючих реабілітації. Цих людей необхідно було заново вчити самообслуговуванню, сприяти їх соціальній адаптації. Ці люди потребували не тільки фізичної реабілітації, але й психологічної, тому  що часто мали депресії, які ускладнювали життя не тільки їм, але й оточуючим, їх рідним і близьким.

У 1952 році було створено Всесвітню федерацію ерготерапевтів (WFOT).

У 2016 році вона вже налічувала представників 92 країн світу. 

 В європейських країнах, Канаді, Сполученних штатах Америки працює велика кількість ерготерапевтів, починаючи з реанімаційних відділень, відділень гострої, підгострої реабілітації, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних центрів, на дому у пацієнтів тощо.

В Україні ерготерапія як окрема спеціальність з'явилась зовсім недавно – наказом Міністерства охорони здоров'я України № 2331 від 13.12.2018 року введено зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78 «Охорона здоров’я»), де зазначаються завдання та обов’язки ерготерапевтів та їх кваліфікаційні вимоги. Окрім того, наказом Міністерства охорони здоров’я України № 668 від 25 березня 2019 року до переліку посад професіоналів у галузі охорони здоров’я у закладах охорони здоров’я введено посади ерготерапевта та асистента ерготерапевта.

Одномоментно з даним рішенням, ще одним важливим етапом становлення та розвитку ерготерапії в Україні є затвердження і введення в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2018р. № 1419 Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Міністерство охорони здоров’я України  рекомендувало залучити студентів за спеціальностями «фізична реабілітація» та «фізична терапія, ерготерапія» до навчальної практики у лікарнях України, в яких на разі створюютьсяерготерапевтичні кабінети.

Ерготерапія має на меті  як відновлення функцій організму хворого, так і  створення якісних, гідних умов життя, максимально самостійного виконання побутових завдань, адаптацію середовища для людей з особливими потребами, забезпечення можливості відновлення їх трудових навичок та забезпечення соціальної адаптації пацієнтів з особливими потребами.

Ерготерапія застосовується як складова лікувального процесу у хворих, та допомагає їм стати більш соціально адаптованими. Завданням ерготерапевта є вирішення тих проблем, які хвилюють пацієнтів, заважають їх відновленню, їх повсякденній активності та поверненню до нормального життя,  попри обмеження які накладає на них хвороба.

Ерготерапія є міждисциплінарною спеціальністю. Вона включає у себе знання із багатьох галузей – медицини, педагогіки, психології, соціальної педагогіки, біомеханіки та фізичної терапії. Лікарі, психологи, фізичні терапевти, логопеди та фахівці з інших спеціальностей – це ті фахівці, з якими співпрацює ерготерапевт, так звана мультідисциплінарна, чи міждисциплінарна команда.

Ерготерапію часто ототожнюють із «працетерапією», хоча вона є лише одним із варіантів ерготерапії, cпрямованим на відновлення професійних навичок хворого, яка виконується на його робочому місці та повинна достойно оплачуватися працедавцем.

Також ерготерапевтів часто ототожнюють із фізичними терапевтами, хоча напрямок їх діяльності дещо відрізняється. В західному світі фізичний терапевт працює над фізичними функціями загалом, а ерготерапевт – над прикладними задачами: а) розвитком гігієнічних і побутових навичок; б) підтримкою щоденної діяльності; в) інтеграцією в освітні заклади та адаптацією середовища; г) допрофесійною і професійною підготовкою; д) змістовним дозвіллям та спортом.

В роботі ерготерапевта характерний індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Ерготерапевт спочатку після знайомства з пацієнтом проводить оцінку порушень життєдіяльності людини, на основі якої він створює індивідуальну програму відновлення пацієнта. Ерготерапевти працюють у тісному контакті не лише із пацієнтом та медперсоналом, але й з родичами та опікунами хворих, для кращого забезпечення виконання індивідуальної програми хворих. Ерготерапевти можуть почати роботу вже у реанімаційному відділенні, де вони займаються сенсорною стимуляцією, переключенням пацієнта на доступну йому рухову активність, а також навчають медичний персонал та родичів хворого особливостям догляду за пацієнтом на даному етапі. Після переведення пацієнта до відділення ранньої реабілітації ерготерапевт займається відновленням самообслуговування хворого та його іншої повсякденної діяльності або адаптацією пацієнта до наявних порушень функції органів або систем організму. Перед випискою із стаціонару ерготерапевт може також відтворити разом із хворим модель його житла для того, щоб пацієнт краще зумів відпрацювати навички, які необхідні будуть йому в повсякденному житті, а також надає поради, як краще облаштувати житло хворого відповідно до його нових потреб. У подальшому, вже в домашніх умовах, ерготерапевт надає консультації хворому щодо його подальшої реабілітації та відновлення працездатності, а також, за необхідності, виготовляє для пацієнта ортези або інші пристосувальні засоби. Він може зробити необхідні вимірювання та проби для адаптації візка, ходунців, палиці, сидінь, дати рекомендації щодо виготовлення і встановлення пандуса чи підйомника, адаптації автомобіля. Кінцевою метою ерготерапії є як максимальне відновлення рухових та сенсорних функцій організму, так і адаптація хворого до звичного для здорової людини життя і надання можливості стати самостійним, соціально пристосованим і незалежним у побуті.

 

Для ефективного впровадження та розвитку ерготерапії в Україні було створено Українське товариство ерготерапевтів, яке має на меті вступ до Всесвітньої федерації ерготерапевтів на правах повноправних членів (керівник Ольга Мангушева). За сприяння WFOT 4-5 жовтня 2019 року в Україні, на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України була проведена І Міжнародна науково-практична конференція «Ерготерапія: нова професія для сучасної системи реабілітації в Ураїні».

Фактично з початком офіційного визнання в Україні професії ерготерапевта, під егідою WFOT в рамках реалізації спільного проекту WFOT – Ukraine The Occupational Therapy Faculty and Curriculum Development Project  розпочалася підготовка викладачів закладів вищої освіти, які сприятимуть розвиткові необхідних фахових компетентностей студентів. Завдяки даному сертифікованому навчальному курсу, який тривав з 16 квітня до 14 жовтня 2018 року, декілька викладачів українських ЗВО, у тому числі і старша викладачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного університету Наталія Вольєва отримали право викладати ерготерапію у ЗВО України.

Послідовним розвитком ерготерапії в Україні стала можливість участі колективів кафедр фізичної терапії, ерготерапії трьох українських закладів вищої освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Хмельницького національного університету, Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту спільно з Університетом прикладних наук VIVES – Південь (Бельгія) та Політехнічний інститут в Порто (Португалія) у міжнародному проекті «UKROTHE - Розвиток навчальної програми з ерготерапії в Україні», який реалізується за Програмою фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) та інших проєктів Erasmus+ Capacity Building Projects in the Field of Higher Education with Ukrainian Partners Проекти програми ЄС Еразмус+ у сфері вищої освіти. Загальною метою проекту є розширення потенціалу ерготерапії в Україні шляхом реалізації нової освітньої програми бакалаврського рівня для підготовки ерготерапевтів у закладах вищої освіти, яка відповідає базовим стандартам WFOT.