11.03.2022

Support from Oradea

Sinds de jaren 1990 organiseert vzw ORADEA, Belgische non-profit organisatie, solidariteitsprojecten ten bate van kinderen en jongeren die opgroeien met een verstandelijke, motorische, gemengde en / of sociaal-emotionele beperking in de metropool Oradea, județul (provincie) Bihor, westelijk Roemenië.

Op basis van haar expertise in Roemenië engageert vzw ORADEA zich vanaf 2012 ook voor opvang en ondersteuning van kansarme kinderen en kwetsbare groepen in Rayon (district) Drohobych, Oblast (provincie) Lviv, West-Oekraïne

Wij werken hiervoor nauw samen met VIVES University voor Applied Studies.

Gezamenlijke projecten te bekijken op de Facebook Pagina “NGO Oradea”

Vzw ORADEA investeert in kwalitatieve ontwikkelingssamenwerking die leidt tot duurzame verandering, waarbij niemand achterblijft.

Ze heeft als doelstellingen internationale solidariteit, sociale innovatie, empowerment van het maatschappelijk middenveld en participatieve benadering van de doelgroepen.

De 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de bijhorende, mondiale Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen voor vzw ORADEA het kompas om haar projecten en programma’s richting te geven.

De Oekraïense oorlog is nog geen 2 weken oud maar is uitgegroeid tot iets wat niemand zich voorheen had kunnen voorstellen en waarop niemand was voorbereid.

Tot voor kort leefden we in een vreedzame en stabiele sfeer, die we vanzelfsprekend vonden.

Wanneer, zoals nu, een oorlog uitbreekt aan een zijkant van Europa, dreigt alles anders te worden.

Oekraïne is in enkele dagen tijd de bufferzone geworden van de strijd van een hegemonistische agressor tegen een verenigd en welvarend Europa en alles waar dat voor staat.

Het nieuws en de beelden die sinds het begin van het Russisch offensief uit Oekraïne binnenkomen, beroeren ons allen.

De invasie van Oekraïne door de strijdkrachten van de Russische Federatie zal naar alle verwachting één van de grootste humanitaire crisissen van de laatste decennia worden.

Als mensen in dit tempo blijven vluchten, dan wordt dit de grootste Europese vluchtelingencrisis van deze eeuw.

De Europese Unie houdt er rekening mee dat 4 miljoen mensen het land zullen ontvluchten.

Daarnaast zijn er honderdduizenden ontheemden die bescherming zoeken in eigen land, in het westen van Oekraïne.

Volgens de Verenigde Naties hebben er nu al 3 miljoen Oekraïners, waarvan de helft kinderen of bejaarden, noodhulp nodig.

Veel families zijn afgesneden van steun; ze hebben geen voorraden en geen geld.

De lokale non-profitorganisaties en partners in oblast Lviv, waarmee vzw ORADEA reeds jaren samenwerkt, zoals CARITAS Drohobych (Ukrainian Greek-Catholic Church), NADIYA (Drohobych Voluntary Society for protection of disabled children) en DROHOBYCH STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY IVAN FRANKO zijn nu continu bezig met het opzetten van acute hulp aan kwetsbare kinderen en gezinnen.

Het eerste wat zij op dit moment vragen, zijn financiële middelen om medicijnen, medisch materiaal, voedsel en water te kunnen kopen.

Vanwege de massale toestroom van IDPs (Internally displaced people) in Oblast Lviv, in het westen van Oekraïne, gaat vzw ORADEA daar nu, in samenwerking met lokale non-profitorganisaties en partners, noodhulpprogramma’s opzetten.                        Samen met hen kan vzw ORADEA rechtstreeks ter plaatse levensreddende bescherming bieden aan gezinnen die halsoverkop alles achter moeten laten en in het bijzonder aan alleenstaande minderjarige kinderen, ouderen en personen met een beperking.                                                                                                     
Vzw ORADEA zamelt hiervoor nu geld en (medisch) materiaal in voor noodopvang, noodhulpgoederen en gezondheidszorg voor de meest kwetsbare IDPs in Oblast Lviv.

Wie Oekraïners in het land zelf wil helpen, kan dat op dit moment het beste doen door het ter beschikking stellen van financiële middelen.

Waarvoor het geld gebruikt zal worden?

Voor directe humanitaire hulp aan mensen die getroffen zijn door het conflict.

 

Steunen kan op het rekeningnummer van vzw ORADEA:                                                                   
KBC Bank account No BE16 743-1441286-74 – met vermelding “SOLIDAIR MET OEKRAÏNE”.

 

In de naam van vzw ORADEA en onze lokale partners en non-profitorganisaties, dank voor uw solidariteit en generositeit.

 

Yes we can – Whatever it takes!

 

 

Dr. Patrick Bellinck

Voorzitter vzw ORADEA